[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

Algemeen
Home DEMO Algemeen Periode Alg.Voorw. Status Berekening Pers. voork. Rapport

 

Hoe weet ik nu hoeveel rooster-units ik moet instellen?

Ik zie niet alle onderdelen van het ROSA-programma op mijn beeldscherm. Ik zie geen scroll-balk rechts naast het hoofdscherm na de berekening. Ik zie het woordje Uit niet staan naast het woordje aan bij de Manuele MutatieModus. Hoe kan dat?

Iemand heeft een extra dienst gedaan nadat ik het rooster heb gemaakt. Kan ik dit corrigeren?  

Ik ben een nieuw rooster begonnen, maar nu wil ik eigenlijk terug naar het oude. Kan dat?  

Het lukt me niet op de laatste dag de dienstdoende persoon te veranderen in de Manuele Mutatie-Modus

Deze vraag is met name relevant voor acute diensten van de RIAGG:
Ik wil meerdere gescheiden subgroepen inroosteren (zoals artsen en SPV-ers). Ik wil deze samen op één rapport weergeven. Ik heb per sub-groep meer dan één Rooster-unit nodig (zoals een Rooster-unit overdag en een Rooster-unit ’s avonds)Hoe doe ik dat op de handigste manier?

Hoe weet ik nu hoeveel rooster-units ik moet instellen?

Per rooster-unit kunt u één persoon voor één etmaal instellen. Indien u dus meerdere personen per etmaal wilt indelen en/of een etmaal wilt verdelen in meerdere onderdelen, dient u naar rato meerdere rooster-units te hanteren.

VOORBEELD: Een grote groep personen doet in het weekeinde samen diensten, waarbij de weekenddagen verdeeld zijn in een diensteenheid overdag en een diensteenheid ’s avonds. Overdag werken er twee personen en ‘s avonds eentje met  een achterwacht. De weekdiensten worden door vier sub-groepen verdeeld.

U heeft nu acht rooster-units nodig: vier voor de weekenden en vier voor de subgroepen doordeweek. 

top

Ik zie niet alle onderdelen van het ROSA-programma op mijn beeldscherm. Ik zie geen scroll-balk rechts naast het hoofdscherm na de berekening. Ik zie het woordje Uit niet staan naast het woordje aan bij de Manuele MutatieModus. Hoe kan dat?

U heeft waarschijnlijk uw beeldscherm op een afwijkende manier ingesteld. ROSA werkt alleen goed indien u uw beeldscherm instelt op kleine fonts en op een resolutie van minimaal 800*600 pixels. Dit kunt u instellen via Start/Instellingen/Configuratiescherm/Beeldscherm

top

Iemand heeft een extra dienst gedaan nadat ik het rooster heb gemaakt. Kan ik dit corrigeren?

Er zijn twee manieren, waarop dit kan.

Als de roosterperiode nog niet definitief door U is afgesloten, kunt de gewijzigde dienstverdeling invoeren via de Manuele mutatiemodus. De debet/credit wijzigt dan vanzelf mee in stap 4.

Als U de oude periode al heeft afgesloten en een nieuwe periode begonnen bent, kunt U de debet/credit nog wijzigen in stap 1. Iemand die een dienst extra heeft gedaan, krijgt een punt erbij, iemand die een dienst minder heeft gdaan, krijgt een punt eraf.  

top

Ik ben een nieuw rooster begonnen, maar nu wil ik eigenlijk terug naar het oude. Kan dat?

Als u het oude rooster als bestand heeft opgeslagen, kunt u dit bestand gewoon openen. Dan heeft u de situatie van uw oude rooster weer terug. U kunt dit bestand ook wijzigen en weer opslaan. Indien u een nieuwe periode wilt beginnen in dit bestand, zorg er dan voor dat u de oude periode onder een aparte bestandsnaam heeft opgeslagen voordat u de nieuwe periode begint.  

top

Het lukt me niet op de laatste dag de dienstdoende persoon te veranderen in de Manuele Mutatie-Modus

Het betreft hier een bug in een bepaalde Windows-control. Deze bug treedt alleen op indien u de laatste dag als laatste wijzigt. Indien dit onvermijdelijk is, kan deze bug eenvoudig worden omzeild door ergens op een willekeurige dag, behalve de laatste dag, éénmaal te klikken voordat u de Manuele Mutatie Modus gaat verlaten.

De Manuele Mutatie-Modus kan nu uit gezet worden door Alt+U te toetsen. Dit is voor mensen bij een lage beeldscherm resolutie bij wie de toolbar niet meer de Uit-button toont.

top

Deze vraag is met name relevant voor acute diensten van de RIAGG:
Ik wil meerdere gescheiden subgroepen inroosteren (zoals artsen en SPV-ers). Ik wil deze samen op één rapport weergeven. Ik heb per sub-groep meer dan één Rooster-unit nodig (zoals een Rooster-unit overdag en een Rooster-unit ’s avonds)Hoe doe ik dat op de handigste manier?

In dit geval kunt u het beste een enigszins aparte volgorde van data-invoer hanteren. Rooster-unit A is het “moeder-bestand”  van waaruit u gegevens, zoals vakantie-periodes van deelnemende personen kunt kopieren naar andere Rooster-units. Daarom moet u eerst in A zoveel mogelijk gegevens invoeren.

U vult derhalve uw gehele persoonsbestand in bij het Persoonlijke gegevens-scherm van Rooster-unit A, dus alle deelnemende personen uit alle sub-groepen. U doet eventjes net alsof alle personen actief zijn in A.

Dan definieert u een periode in het Periode-scherm en bewaart de gegevens van het Status-scherm.

Dit zijn noodzakelijke stappen om het Persoonlijke voorkeuren-scherm te kunnen openen.

Hier kunt u nu alle vakanties en data afwezig invullen voor alle deelnemers.

Hierna gaat u pas echt de verschillende Rooster-units definieren.

Rooster-unit A is bijvoorbeeld voor de artsen overdag. U plaatst nu in het Persoonlijke gegevens-scherm alleen de artsen in het actieve bestand en berekent verder deze Rooster-unit.

Rooster-unit B is bijvoorbeeld voor de SPVers overdag. U plaatst nu in het Persoonlijke gegevens-scherm alleen de SPVers in het actieve bestand en gaat deze Rooster-unit verder berekenen.

Rooster-unit C is bijvoorbeeld voor de artsen ’s avonds en in het weekeinde—enzovoort.

Nu komt de truc: in het Persoonlijke voorkeuren-venster staat in elke Rooster-unit behalve in A onderaan de kalender de button: “Toevoegen dagen, waarop geen dienst wordt gedaan uit Rooster A”. Als u hierop klikt, worden alle in A ingevoerde data geen dienst in 1 keer ingevoerd in B, ook al zijn de betreffende personen nu niet meer actief in A!

Dit scheelt een flinke hoeveelheid invultijd.

top


 

Home ] Omhoog ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: november 30, 2001