[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

Periode
Home DEMO Algemeen Periode Alg.Voorw. Status Berekening Pers. voork. Rapport

 

Hoe verwerk ik feestdagen in mijn rooster?

Hoe verwerk ik feestdagen in mijn rooster?

Voordat U deze dagen gaat invullen, moet U eerst bepaald hebben welke dagen U als feestdagen definieert, daarna kunt U zien, op welke manier U feestdagen zoals Pasen en Kerstmis in uw dienstrooster wilt verrekenen.

U kunt een volledig separate telling bijhouden van deze dagen. In dat geval kunt U de betreffende dagen in stap 2 invoeren als dienstrooster-vrije dag (dat is één der bijzondere dagen)

Als U als weekendindeling zaterdag en zondag apart heeft ingevoerd, ofwel vrijdag en zaterdag samen, zondag apart, dan kunt U een feestdag als een weekenddag-dienst invoeren in stap 2 en daarnaast een lijst bijhouden om deze eerlijk te verdelen. U kunt deze dag gebruiken, indien U doordeweekse feestdagen als Hemelvaart en 2e Paasdag in Uw dienstrooster als weekenddag telt. Het programma past dan de verhouding weekdag/weekenddag automatisch aan.

Voor uw eigen gemak kunt u verder feestdagen, die al op een weekenddag vallen ook als een zodanige bijzondere dag selecteren. U heeft dan verder in het programma een beter overzicht

Over deze dagen, omdat zij anders van kleur zijn dan gewone weekenddagen.

LET OP! Indien U het weekend als een geheel dienst laat doen, kunt U een feestdag niet als een weekenddag mee laten tellen in het rooster. In dit geval is de enige mogelijkheid, om deze dagen tot dienstroostervrije dagen te maken en een separate telling bij te houden.

top


Home ] Omhoog ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: januari 13, 2001