[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

Rapport
Home DEMO Algemeen Periode Alg.Voorw. Status Berekening Pers. voork. Rapport

 

Wat betekent de volgende mededeling, die kan optreden als u een rapport als tekst of als Excel-sheet wilt openen: “Pas op! De gegevens in één of enkele Rooster-unit(s) zijn na het berekenen gewijzigd. Mogelijk is de rapportage dus niet in overeenstemming met deze gegevens.”

Als ik een rapport heb gemaakt per persoon of per rooster-unit, kan ik dat niet goed direct vanuit dat scherm printen. Hoe kan dat?

Ik gebruik meerdere Rooster-units. Indien ik de Gegevens per Rooster-unit, nadat ik ze eerst bewaard heb als document, uit wil printen passen ze niet naast elkaar. Wat moet ik doen?

Wat betekent de volgende mededeling, die kan optreden als u een rapport als tekst of als Excel-sheet wilt openen:

“Pas op! De gegevens in één of enkele Rooster-unit(s) zijn na het berekenen gewijzigd. Mogelijk is de rapportage dus niet in overeenstemming met deze gegevens.”

Het rapport geeft de situatie van uw rooster weer direct na een berekening. Indien u nu na deze berekening gegevens in het Periode-venster, het Statusvenster of het Persoonlijke gegevensvenster wijzigt, worden deze gegevens niet weergegeven in dit rapport.

U kunt in dit kader denken aan verdeling van de diensten, data geen dienst voor bepaalde personen, wijziging van het aantal feestdagen en dergelijke.

U ziet deze nieuwe gegevens pas in uw rapport na een nieuwe berekening.

top  

Als ik een rapport heb gemaakt per persoon of per rooster-unit, kan ik dat niet goed direct vanuit dat scherm printen. Hoe kan dat?

Wij hadden oorspronkelijk de optie: Bestand afdrukken direct vanuit dit scherm ingebouwd. Het blijkt echter, dat dit door een onvolkomenheid in Windows problemen op kan leveren. Indien u de tekst eerst opslaat als .doc-bestand of als .txt-bestand kunt u het rapport wel probleemloos afdrukken.

Na opslaan van uw rapport is dit direct terug te vinden bij Start/Documenten.  

top  

Ik gebruik meerdere Rooster-units. Indien ik de Gegevens per Rooster-unit, nadat ik ze eerst bewaard heb als document, uit wil printen passen ze niet naast elkaar. Wat moet ik doen?  

Indien u het document print vanuit de instelling “landscape-modus” wordt het rooster in de breedte uitgeprint en past het bijna altijd op een A4-formaat.

top  


 

Home ] Omhoog ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: mei 02, 2001