[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

Status
Home DEMO Algemeen Periode Alg.Voorw. Status Berekening Pers. voork. Rapport

 

Wat betekent de melding in stap 4: Deze Rooster-unit heeft geen actieve personen?

Wat betekent de melding in stap 4: Alle week- (of weekend)factoren zijn tesamen nul, terwijl er wel week- (of weekend)dagen te verdelen zijn?

De verdeling van het aantal diensten in stap 4 is niet naar tevredenheid. Wat kan ik hieraan doen?

Hoe kan ik zorgen, dat iedereen naar rato vrijdagen (of maandagen of zondagen) krijgt?

Wat betekent de melding in stap 4: Deze Rooster-unit heeft geen actieve personen?

U heeft meer dan één Rooster-unit aangemaakt. U heeft echter voor niet voor alle Rooster-units actieve personen heeft geselecteerd. Indien u voor de eerste Rooster-unit personen activeert, worden deze namelijk niet automatisch voor de andere Rooster-units geactiveerd. U kunt in stap 1, Persoonlijke gegevens actieve personen selecteren voor de betreffende rooster-unit(s).

Let er dan ook op, dat er bij deze personen een week- en weekendfactor wordt ingevuld.  

top

Wat betekent de melding in stap 4: Alle week- (of weekend)factoren zijn tesamen nul, terwijl er wel week- (of weekend)dagen te verdelen zijn?

Deze melding kunt u te zien krijgen indien u een Rooster-unit wilt openen in stap 4. U heeft dan wel één of meer personen geselecteerd als actieve personen voor deze Rooster-unit in stap 1, maar deze actieve personen hebben echter allemaal een week- en/of weekendfactor 0.

Mogelijk bent u voor deze Rooster-unit vergeten week- en/of weekendfactoren in te voeren bij de invoer van de Persoonlijke gegevens. Indien u voor de eerste Rooster-unit factoren invoert, worden deze namelijk niet automatisch voor de andere Rooster-units ingevoerd.  

top

De verdeling van het aantal diensten in stap 4 is niet naar tevredenheid. Wat kan ik hieraan doen?

U kunt zelf ten allen tijde de verdeling van de diensten veranderen indien u niet tevreden bent. Indien u iemand een weekdienst minder geeft, moet u iemand anders een weekdienst meer geven.  

top

Hoe kan ik zorgen, dat iedereen naar rato vrijdagen (of maandagen of zondagen) krijgt?

De optie “vrijdag (en/of maandag en/of zondag),aparte entiteit” is bedoeld, om iedereen naar rato vrijdagen (en/of maandagen en/of zondagen) te geven. Als eerste moet U dus deze optie aanzetten in stap 2. Vervolgens kunt U in stap 4 zien, hoe ROSA300X deze dagen (naar rato van de weekfactor per persoon)verdeeld heeft, als U de button “Aantallen vrijdagen” aanklikt. ROSA 300X houdt geen aparte debet/credit bij van deze dagen. Als U een nauwkeurige verdeling wilt, dan moet U een uitdraai van stap 4 maken. Hier staan onder andere het aantal vrijdagen (en/of maandagen en/of zondagen)Dan kunt U die gebruiken in een volgend rooster, om zonodig een enkele dienst te corrigeren.

top


Home ] Omhoog ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: januari 13, 2001