[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

Alg. voorw.
Home Hoofdvenster Import RoosterUnits Personen Periode Alg. voorw. Status Pers. voork. Berekenen Rapportage

 

In dit venster kunt u factoren instellen, die voor iedereen geldig zijn, maar die niet zozeer met datums te maken hebben. Ook hier geldt, dat instellingen per Rooster-unit apart gedaan kunnen worden. Zoals hieronder te zien is, kan het minimaal aantal dagen tussen twee diensten ingesteld worden. Deze parameter kan ook, indien gewenst, per persoon worden ingesteld. Verder kan worden opgegeven hoever een dienst af moet zijn van een dienst in een parallel rooster. 

Andere instellingen in dit venster zijn o.a. de naam van de Rooster-unit, en de zachte voorwaarden. Deze zachte voorwaarden maken het mogelijk zwaarte te geven aan bepaalde factoren. Zo kunt u het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat de spreiding van de diensten optimaal is, maar u kunt ook vinden dat de eerste voorkeursdag, ingesteld in het venster Persoonlijke Voorkeuren belangrijker is dan de spreiding. Vaak zijn de wensen complexer en kunnen deze in weging tot elkaar nauwkeurig worden ingesteld. Heeft u de voor u optimale instelling gevonden, dan hoeft deze vaak voor volgende roosters niet meer worden gewijzigd.

Hieronder is het Algemene Voorwaarden venster uit ROSA 3020 zichtbaar. Dit venster is geoptimaliseerd om 20 parallelle roosters zoals kan voorkomen in een CDD moeder-rooster goed op elkaar af te stemmen. De kolom rechts op dit venster is in iedere ROSA-versie te gebruiken. Dit gebruik is echter niet verplicht, en staat een normaal gebruik van ROSA 3004/8/20 niet in de weg.


 

Home ] Omhoog ] FAQ ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: november 30, 2001