[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

CDD-Tooling
Home Producten Gratis Service Download Bestellen Updates CDD-Tooling Prijzen

 

CDD/HAP Tooling

ROSA Software heeft vanuit de praktijk een applicatie ontwikkeld, die het maken van CDD-dienstroosters geautomatiseerd kan laten verlopen. Deze software wordt in het grootste deel van de CDD's/HAP's in Nederland gebruikt.

ROSA Software levert behalve de software, ook advies over hoe roostering van HAP/CDD op te starten. Wij bogen op ervaring uit bijna het gehele land.

Wij bedoelen met CDD: "Centrale Doktersdienst". Dit betekent, dat meerdere HAGRO's samenwerken om het benodigde personeel voor nacht- en weekenddiensten efficienter in te zetten. In verschillende steden of samenwerkingsverbanden heeft men verschillende benamingen hiervoor. De acroniemen CDD, CHP of HAP worden veel hiervoor gebruikt.

Het CDD-Tooling concept heeft volgende kenmerken

  • eenvoudig om te gebruiken
  • betrouwbaar
  • geheel volgens moderne MS-Windows ergonomie
  • flexibel
  • enorm tijdsbesparend bij het aanmaken van CDD-Roosters.

Het CDD-Tooling concept 

De CDD-tooling gaat uit van een concept dat in de software industrie Distributed Computing wordt genoemd. Dit is een simpel principe, dat voor de liefhebber aan het einde van de pagina wordt uitgelegd. 

CDD-Tooling maakt gebruik van dit principe  om organisatorische redenen. 

 

Het werkt al volgt:  

  • Het CDD creŽert een rooster met behulp van ROSA 3004/8/20, waarin de HAGRO's diensten krijgen toegewezen. 
  • Het onderdeel "CDD-Tool" (in het midden van de tekening) distribueert deze gegevens naar de HAGRO's. 
  • De HAGRO's berekenen de roosters over de hun toegewezen dagen met behulp van ROSA 3004/8 (handmatig kan ook) en communiceren de resultaten terug naar de CDD-Tool. 
  • De CDD-Tool kan deze resultaten ontsluiten via verschillende rapportage-opties (HTML, tekst etc.) en/of converteren naar bijvoorbeeld Adastra. Conversie naar andere tools zoals Excel, U-Zorg etc. is bespreekbaar.

De communicatie tussen de software-componenten vindt plaats zoals in bovenstaande tekening is aangegeven. Hoewel het wel de gemakkelijkste oplossing is, hoeft niet iedere HAGRO te beschikken over ROSA 3004/8. Omdat het communicatie-kanaal de vorm van tekst-bestanden heeft gekregen, zijn ook mensen in staat de uitwisselings-bestanden handmatig via een eenvoudig protocol handmatig te creŽren.

ROSA 3004/8 is standaard uitgebreid met CDD-features. De gebruiker wordt begeleid bij het importeren, exporteren en verwerken van de CDD-gegevens. Dit begeleiden vindt plaats via Wizards. Ook binnen de CDD-Tool wordt de gebruiker begeleid via Wizards. Zowel de CDD-Tool als de met CDD-features uitgebreide versies van ROSA 3004/8 zijn onderdelen van het CDD-Tooling concept.

 

Daar de communicatie tussen HAGRO's en CDD ook via handgemaakte tekstbestanden mag verlopen is er voorzien in intensieve foutcontroles met bijbehorende uitgebreide feedback. Dit om een nagenoeg foutloze en optimale communicatie tussen HAGRO en CDD mogelijk te maken. 

Het uitbreiden van reeds aangekochte ROSA 3004/8-software met CDD-features is kostenloos en zeer eenvoudig uit te voeren. Meer informatie over de CDD-Tooling kunt U verkrijgen via e-mail: info@rosa.nl of telefonisch: +31 (0)35 6930264.

Aanschafkosten in overleg te bepalen, afhankelijk van uw specifieke situatie. Package-deals in combinatie met ROSA 3004/8 mogelijk.

Klik hier voor enkele screenshots

Elke CDD heeft een eigen organisatie-structuur. Wij raden u aan om met ons te overleggen over dienstrooster-oplossingen. Wij willen u graag, vanuit onze unieke expertise en ervaring, geheel vrijblijvend hierover adviseren.

 

Een woordje over Distributed Computing 

Distributed Computing betekent simpelweg dat meerdere computers hun rekenkracht samen gebruiken om een gezamelijk doel te bereiken. Het gebruik van gedistribueerde rekenkracht kan verschillende redenen hebben. Een veel voorkomende reden is dat sommige vraagstukken zo complex zijn dat een enkele computer dit niet kan oplossen. We staan er niet bij stil, maar de miljoenen P.C.'s overal ter wereld hebben tesamen veel meer rekenvermogen dan een aantal perperdure Super-Crays. Daarbij staan deze P.C.'s 99% van de tijd te wachten totdat een gebruiker een muisbeweging maakt of een toets aanslaat. Uit deze omstandigheid is een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt een vraagstuk op te delen en ter berekening aan te bieden aan mensen die hun P.C. hiervoor ter beschikking stellen. Het Internet is hierbij een grote hulp. Hoewel CDD-Tooling qua werkwijze het Distributed Computing concept volgt, ligt de reden hiervan niet in de complexiteit van de vraagstukken maar in het organisatorische vlak.

Home ] FAQ ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: oktober 04, 2003