[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

DEMO
Home DEMO Updates

 

Download een demo

Hier wordt de DEMO voor Rosa 3020 aangeboden. Dit product heeft dezelfde features als Rosa 3004/3008. Het verschil zit in het aantal dienstsoorten dat u kunt roosteren met het product. Dit is respectievelijk 4, 8 of 20 parallelle roosters.

ROSA Software adviseert U om nauwkeurig de onderstaande tekst door te nemen.

Betreffende de ROSA 3020 Demo
Indien U ROSA 3020 wenst te bestellen, na gebruik van deze demo, dan kunt U de definitieve versie gaan gebruiken zonder verlies van de door U reeds ingevoerde gegevens. 
U kunt de, bij uw bestelling van de definitieve versie behorende, algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden lezen in de file verkoop.txt, die een onderdeel is van deze demo. Indien U de link "3004", "3008" of "3020" hieronder aanklikt, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden voor het gebruik van de demoversie van ROSA 3004/8/20.
ROSA Software verleent U licentie tot het gebruik van deze demoversie van ROSA 3004/8/20. U kunt het programma maximaal 10 maal openen en een rooster maken van maximaal 11 weken lang. Na 10 maal openen vervalt de licentie en is de demo niet meer bruikbaar op uw computer. U kunt deze dan met het meegeleverde UnInstall-programma van uw computer verwijderen. ROSA Software garandeert, dat het softwareproduct bij aflevering geen gebreken vertoont wat betreft materiaal en vakmanschap. ROSA Software garandeert geen foutloos functioneren van deze demo.
U heeft toestemming om de demo te verspreiden. U mag echter geen enkel onderdeel van deze demo wijzigen.
Garanties: Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, verleent ROSA Software geen andere garanties, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing met betrekking tot het softwareproduct, de daarbij behorende schriftelijke materialen en media. Deze beperkte garantie wordt beheerst door het Nederlands recht.

Aansprakelijkheid: Voor zover is toegestaan onder toepasselijk recht, is ROSA Software niet aansprakelijk voor enige schade, (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade door lichamelijk letsel, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk of niet-geldelijk verlies) die is ontstaan door het gebruik of verhindering tot gebruik van het software product, ook indien ROSA Software op de hoogte is gebracht van het risico van dergelijke schade.
Deze beperkte aansprakelijkheid wordt beheerst door het Nederlands recht.

Klikken op onderstaande link impliceert dat u kennis heeft genomen van bovenstaande tekst

Download ROSA DEMO

Betreffend de ExcelViewer
De ExcelViewer, genaamd xlViewer.exe is een gratis product. Deze Excelviewer is Microsoft Office '97 compatible. Er is geen tijdslimiet betreffende de licentie tot gebruik. Het produkt is intellectueel eigendom van Microsoft. Voor de voorwaarden betreffende het gebruik verwijs ik naar de Microsoft web-site (ten tijde van creatie van deze web-site). Omdat de web-site van Microsoft regelmatig van structuur wordt gewijzigd hebben wij de voorwaarden naar onze website gekopieerd. 

Voorwaarden gebruik xlViewer.exe

NB: Om ROSA 3004/8/20 te gebruiken, is het niet noodzakelijk om de ExcelViewer of enig ander spreadsheet programma geÔnstalleerd te hebben. ROSA 3004/8/20 heeft echter een rapportage-feature die bestanden creŽert die middels Microsoft Excel, of ieder ander recent spreadsheet-programma kunnen worden bekeken. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik graag naar de presentatie  van de rapportage-functies.

Download Microsoft xlViewer.exe


 

Home ] Omhoog ] FAQ ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: januari 15, 2002