[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

Engine.dll
Home HTML Reports CDD Form5.dll Form6.dll Engine.dll Excel.dll RosaPro.exe Form3.dll Report.dll Form4.dll Form2.dll

 

Geschiedenis van bestandsversies:

3.1.0.8 - 3.1.0.9 Wanneer bij de weekend-instelling zaterdag en zondag als een geheel aanstond, kon dit in sommige gevallen tot een minder goede of foute verdeling leiden. Dit is nu gerepareerd

3.1.0.6 - 3.1.0.8 In CDD-verband worden rooster-units waarin een HAGRO niet voorkomt verborgen voor deze HAGRO. De HAGRO kan deze zichtbaar maken door in het Periode-venster op "Alle rooster-units zichtbaar" te klikken. 

3.1.0.4 - 3.1.0.6 Bij berekenen wordt soms voorkeur gegeven aan een voorkeursdag tov een Roostervrije dag. Uiteraard is dit fout en is nu gerepareerd. Indien u 3.1.0.5 heeft geÔnstalleerd, daarin zit een fout en moet u deze update uitvoeren.

3.1.0.3 - 3.1.0.4  Er is een probleem gerepareerd dat in een enkel geval ervoor kon zorgen dat diensten te dicht op elkaar werden geplaatst.

3.1.0.2 - 3.1.0.3 Bij het creŽren van het CDD moederbestand is het handig om bepaalde andere roosterunits te negeren tijdens het berekenen. In bepaalde gevallen werd deze configuratie tijdens het berekenen genegeerd. Deze update is alleen van belang voor diegenen die een CDD moederrooster creŽren.

3.1.0.1 - 3.1.0.2 Diensten die onmogelijk zijn in te vullen in verband met conflicterende roosters worden nu (behalve dat er een waarschuwing gegeven wordt) ook meegerekend in de indicator waarin het aantal diensten (nog) onbekend wordt weergegeven. Het betreft hier een cosmetische wijziging.

3.1.0.0 - 3.1.0.1 In verband met de toegevoegde functionaliteit in Form4.dll zijn er veranderingen in Engine.dll. De veranderingen betreffen het gedifferentieerd instellen van de afstand tot Rooster-units vanuit een Rooster-unit. Deze verandering is aangebracht in het kader van de CDD-functionaliteit in het bijzonder, voor het maken van een CDD moeder-rooster. Deze verandering verandert niets aan het normaal functioneren van Engine.dll. Tevens is er een bug verwijderd die tijdens het gelijktrekken van aantallen zaterdagen en zondagen op kon treden in zeer zeldzame gevallen. De foutmelding die dan ontstond was 'List-index out of bounds'. Dus het is voor iedereen die deze optie gebruikt aan te raden om deze patch/update te installeren

3.0.0.6 - 3.1.0.0 In het geval dat "Vrijdag berekenen als weekenddag" stond ingesteld werd het aantal weekenddiensten niet goed berekend. Verder is Engine.exe uitgebreid met CDD-functionaliteit. Vandaar de versie-nummer sprong.

3.0.0.5 - 3.0.0.6 Er zijn twee problemen opgelost. Het eerste probleem veroorzaakte een crash wanneer aan twee voorwaarden werd voldaan, de weekendindeling moest ingesteld staan op "Vrijdag-Zaterdag samen, zondag apart" en het rooster moest eindigen op een zaterdag. Het tweede opgeloste probleem was een instelling die gebruikt werd tijdens ontwikkeling en die ervoor zorgde dat het programma nooit trachtte het aantal zater- en zondagen dat een persoon moest doen gelijk te trekken.

3.0.0.4 - 3.0.0.5 Door een bug in deze module werden in het geval van weekend-indeling "Vrijdag-Zaterdag samen, zondag apart" de weekend-diensten niet goed verdeeld. Hierdoor kreeg een aantal mensen te weinig weekend-diensten toebedeeld. Ook kon het voorkomen dat sommige mensen bij deze weekend-indeling een enkele weekdienst teveel kregen toebedeeld. Het betrof dus alleen deze voornoemde weekend-indeling.

3.0.0.3 - 3.0.0.4 Het aantal dagen dat het geleden is dat een persoon in een vorig rooster dienst heeft gedaan, kan door een fout in form3.dll een negatieve waarde bevatten. Hierdoor kon een berekenfout ontstaan. Er wordt in de nieuwe versie ervan uitgegaan dat het aantal dagen dat het geleden is dat men in een vorig rooster een dienst heeft gedaan altijd minimaal 0 is.

3.0.0.2 - 3.0.0.3 In 3.0.0.2 wordt het aantal vrije dagen per persoon in een periode verkeerd gewogen tijdens het berekenen van wie het beste op een bepaalde dag dienst kan doen. Hierdoor wordt wel het juiste aantal dagen, ook op beschikbare dagen toegekend, maar kan de verdeling van de diensten slecht zijn. Het probleem treedt alleen op wanneer men een nieuwe periode heeft gestart en een vorige periode bestaat. In bestandsversie 3.0.0.3 is dit opgelost.

3.0.0.1 - 3.0.0.2 In 3.0.0.1 worden 1e voorkeurs-week-dagen niet altijd gehonoreerd terwijl dit wel mogelijk zou zijn. In bestandsversie 3.0.0.2 is dit issue opgelost.


Home ] Omhoog ] FAQ ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: november 19, 2003