[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

Form6.dll
Home HTML Reports CDD Form5.dll Form6.dll Engine.dll Excel.dll RosaPro.exe Form3.dll Report.dll Form4.dll Form2.dll

 

Geschiedenis van bestandsversies:

3.0.0.9 - 3.0.0.10 De weergaven van de totalen is verbeterd.  

3.0.0.8 - 3.0.0.9 Het venster is nu in grootte instelbaar. Tevens worden in het venster de totalen getoond van debet/credit. Het is niet meer nodig hiervoor het rapport te draaien. Tenslotte is er een bug gerepareerd, die een oneindige loop voor komt, de kans dat deze optrad was heel klein (in 10 jaar slechts eenmaal)  

3.0.0.7 - 3.0.0.8 In CDD-verband worden rooster-units waarin een HAGRO niet voorkomt verborgen voor deze HAGRO. De HAGRO kan deze zichtbaar maken door in het Periode-venster op "Alle rooster-units zichtbaar" te klikken. 

3.0.0.6 - 3.0.0.7 Het leegmaken van de rooster-unit na wijziging van het statusvenster is nu optioneel geworden.

3.0.0.4 - 3.0.0.6 Deze update van Form6 (statusvenster) naar versie 3.0.0.6 zorgt voor een consistentere gegevensverwerking door bepaalde beperkingen in de verwerking. Deze update wordt dringend aanbevolen. 

3.0.0.3 - 3.0.0.4 1) In een bepaalde situatie kon een access-violation ontstaan. Dit is nu gerepareerd.  2) Een bepaalde zeldzame combinatie (een sterk uiteenlopende debet/credit, van vijf of meer dagen) van dienstenverdeling kon er in een enkel geval voor zorgen dat het Statusvenster kon vastlopen tijdens het berekenen van de status van een enkele rooster-unit. Dit probleem is verholpen.

3.0.0.2 - 3.0.0.3 In voorgaande versies werd het aantal vrij-, maan-, zondagen (indien ingesteld als aparte entiteit)  per persoon berekend met werkelijke afgeronde en eventueel gewijzigde aantal weekdagen dat iemand zou moeten doen, als basis reken-eenheid. Nu wordt het niet afgeronde aantal weekdagen (direct berekend uit de weekfactor) genomen als basis reken-eenheid. Deze relatie wordt door gebruikers beter begrepen en is daarom ook gewenst.

3.0.0.1 - 3.0.0.2 In 3.0.0.1 is een zeldzaam optredende afrondingsfout bij het bepalen van het aantal vrijdagen/maandagen/zondagen dat iemand moet doen wanneer deze als aparte entiteit staan ingesteld. Verder wordt het totaal aantal dagen op één plaats met één te weinig aangegeven. Dit laatste is slechts cosmetisch. In bestandsversie 3.0.0.2 zijn deze issues opgelost.


Home ] Omhoog ] FAQ ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: oktober 30, 2002