[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

Periode
Home Hoofdvenster Import RoosterUnits Personen Periode Alg. voorw. Status Pers. voork. Berekenen Rapportage

 

In het periode-venster stelt u ten eerste een begin- en einddatum vast. Overige gegevens kunnen per Rooster-unit worden ingesteld. 

Achter het tabblad 'Instellingen' vindt u de instellingen betreffende weekend-indeling, en het toekennen van een bepaalde status aan bepaalde dagen. 

De mogelijke weekend-indelingen zijn 

  • vrijdag en zaterdag samen, zondag apart.
  • zaterdag en zondag samen
  • vrijdag, zaterdag en zondag samen.
  • alle weekenddagen apart
  • via gebruik van meerdere Rooster-units zijn nog meer weekend-indelingen mogelijk, bijvoorbeeld zaterdag overdag, zaterdag avond, zondag overdag en zondag avond. In de helpfile wordt dit verder uitgelegd.

Verder kunnen de maandag, de vrijdag en in sommige gevallen de zondag als aparte entiteiten worden ingesteld. Dit betekent, dat het aantal diensten op deze dagen verdeeld wordt over de betrokken personen volgens de verdeelsleutel, zoals is ingesteld in het venster Personen muteren


 

Home ] Omhoog ] FAQ ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: mei 02, 2001