[Company Logo Image]

Home FAQ Support Site-Map

RosaPro.exe
Home HTML Reports CDD Form5.dll Form6.dll Engine.dll Excel.dll RosaPro.exe Form3.dll Report.dll Form4.dll Form2.dll

 

Geschiedenis van bestandsversies:

3.1.0.21 - 3.1.0.22 Bug gerepareerd betreffend erwijderen roosterunits, aansluiting nieuwe rapportage-opties, zie HTML-reports

3.1.0.20 - 3.1.0.21 Er is een menu-optie bijgekomen betreffend een extra report-opties, en een probleem betreffend restrictieve omgevingen gerepareerd

3.1.0.19 - 3.1.0.20 De kleur van de weekenddagen is nu correct indien zondag als weekdag wordt aangemerkt, dan krijgt deze dag geen speciale kleur. Een minor issue dus, voor de meeste mensen. 

3.1.0.18 - 3.1.0.19 Een nieuwe rapportage-optie t.b.v http://www.computer-art.nl/ is erbij gekomen. Deze zorgt voor een bestandsformaat waarmee deze firma mooie dingen kan doen. Ga naar deze website voor meer informatie.

3.1.0.14 - 3.1.0.18 Er is een menu-optie bijgekomen: "Gegevens per persoon op datum" en in CDD-verband worden rooster-units waarin een HAGRO niet voorkomt verborgen voor deze HAGRO. De HAGRO kan deze zichtbaar maken door in het Periode-venster op "Alle rooster-units zichtbaar" te klikken. 

3.1.0.13 - 3.1.0.14 Indien bij de van de CDD ge´mporteerde gegevens meer rooster-units waren dan in het bestand waarin werd ge´mporteerd, dan werd de laatste reeds bestaande roosterunits opnieuw ge´nitialiseerd. Dit is nu verholpen.

3.1.0.11 - 3.1.0.13 Bij importeren CDEX (CDD) gegevens werd in sommige gevallen niet afgedwongen om het statusvenster opnieuw te bewaren, terwijl dit wel nodig was. Dit is nu gerepareerd.

3.1.0.10 - 3.1.0.11 U kunt deze update alleen dan installeren wanneer u aan de voorwaarden van 3.1.0.10 voldoet. U kunt deze wel installeren zonder eerst 3.1.0.10 te hebben ge´nstalleerd. De update verzorgt een betere weergave van de diensten die moeten worden gedaan, nadat de begin- en einddatum zijn ingevoerd. Dit is vooral handig voor mensen die in CDD-combinatie roosteren. Groen betekent, roostervrij, en geel en wit staan voor diensten te doen. In een oogopslag kan er worden gezien welke dienst er moet worden gedaan.

3.1.0.9 - 3.1.0.10 Verbeterde HTML-rapportage, indien u deze versie gebruikt dient u persÚ de laatste versie van HTML-reports te gebruiken

3.1.0.8 - 3.1.0.9 Twee wijzigingen: a) Bij het verminderen van het aantal Rooster-Units blijven de rooster-unit-namen gehandhaafd. b) De feature om een ander dan de reeds gekleurde persoon te kleuren tijdens de manuele mutatie modus is disabled. Men dient nu eerst de manuele mutatie modus te verlaten voordat men een ander persoon een kleur kan geven. Mensen die Form3.dll versie 3.1.0.2 hebben gedownload dienen deze Rosapro.exe opnieuw te downloaden.

3.1.0.7 - 3.1.0.8 Er is een rapportage optie bijgekomen, een kruistabel, die weekdagen met roosterunits combineert. Zie Reports voor meer informatie. Beide modules moeten worden ge´nstalleerd om van deze optie gebruik te kunnen maken.

3.1.0.5 - 3.1.0.7 Het is nu niet meer mogelijk om een dokter te selecteren op een roostervrije dag in de Manuele Mutatie Modus. Men dient eerst de dag in het periode-venster niet meer als roostervrij te kenmerken. Verder kan men de Manuele Mutatie Modus uitzetten door Alt+U te typen.

3.1.0.4 - 3.1.0.5 Een foute situatie kon ontstaan wanneer een CDEX bestand werd ge´mporteerd in een 'huidig bestand', echter alleen wanneer er geen overlap was in de data uit het CDEX bestand en de data uit het  'huidige bestand'. Deze update is alleen van belang voor mensen die Rosa als HAGRO-client in combinatie met de CDD tool gebruiken.

3.1.0.3 - 3.1.0.4 Er is een feature toegevoegd. Het is mogelijk om personen in het hoofdvenster van een kleur te voorzien zodat in een oogopslag duidelijk is of de verdeling en de spreiding van de diensten zo is als gewenst.

Hoewel deze afdbeelding binnen Rosa3020 is gemaakt, werkt de update op alle versies.

3.1.0.2 - 3.1.0.3 Bij het verlaten van de manuele mutatie-modus trad een fout op indien een persoon die geselecteerd was meer Voorkeursdagen op datum dan Roostervrije - dagen had. Dit is gerepareerd.

3.1.0.1 - 3.1.0.2 Betreft het importeren van CDEX-bestanden (CDD-functionaliteit). Daar de CDEX-bestanden tekstformaat zijn en veel mail-servers op UNIX draaien worden de CDEX-bestanden in UNIX formaat omgezet. Windows-programma's kunnen hier moeite mee hebben. De CDD-wizard is nu aangepast zodat deze ook UNIX-tekstformaat kan lezen. Deze upgrade is dus alleen van belang voor diegenen die te maken hebben met CDD-tool gecreŰerde gegevens.

3.1.0.0 - 3.1.0.1 Uitbreiding rapportage met HTML-opties. Benodigd in samenhang met de nieuwste Report.dll

3.0.0.3 - 3.1.0.0 Deze versie is uitgebreid met CDD-functionaliteit. Deze functionaliteit staat een gewoon gebruik van de module niet in de weg.

3.0.0.2 - 3.0.0.3 In de nieuwe versie worden bijzondere dagen uit het Periode-venster van 1 jaar voor de eerste roostersdag tot 2 jaar na de laatste roosterdag bewaard. Dit op verzoek van klanten.

3.0.0.1 - 3.0.0.2 In 3.0.0.1 kan het in bepaalde omstandigheden voorkomen dat bij het aanvangen van een nieuwe periode niet van alle roosterunits de begin- en einddatum juist worden gewijzigd. In bestandsversie 3.0.0.2 is dit probleem opgelost.


Home ] Omhoog ] FAQ ] Support ] Site-Map ]

Stuur bericht aan info@rosa.nl  (+31 (0)35 6930264) indien u vragen heeft over deze website.
Laatst gewijzigd: oktober 22, 2003